Home เกี่ยวกับลานไนซ์
About Lannice

บริษัท ลานไนซ์ จำกัด  เป็นบริษัทผู้ออกแบบ พัฒนาเครื่องจักร เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม และงานวิศวกรรม เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตโดยเน้นการนำเครื่องจักรเข้ามาช่วย

รวมถึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเอง

“เราคือตัวช่วยที่เปลี่ยนสิ่งที่คุณคิดให้ออกมาเป็นผลงานที่คุณสัมผัสได้จริง”

โดยเราได้ผนวกองค์ความรู้ในความเชี่ยวชาญในงานของลูกค้า รวมกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการออกแบบของเรา ทำให้แนวคิดของลูกค้าเป็นความจริงขึ้นมาได้  เราสร้างนวัตกรรมให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม

 

 

ใครคือลูกค้าของเรา

1.ผู้ผลิตในงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อเข้ามาปรับปรุงกระบวนการต่างๆ

2.กลุ่มลูกค้าที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเครื่องจักร หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆของตนเองเพื่อการค้า

3.กลุ่มลูกค้าที่ต้องการสร้างเครื่องจักรเฉพาะตัว แนวคิดใหม่ หรือเครื่องจักรสำหรับใช้ในโรงงานหรือ ธุรกิจของตนเอง

4.กลุ่มลูกค้าที่ต้องการผลิตชิ้นส่วนหรือการประกอบชิ้นส่วน

5. กลุ่มลูกค้าที่ต้องการ การออกแบบระบบควบคุม และระบบไฟฟ้ากำลัง